*Lưu ý: Kết quả trị liệu phụ thuộc vào cơ địa mỗi người!